Tạm dừng hoạt động trang Tin tức tổng hợp Kenhtin.net

Thân gửi toàn thể Quý độc giả,
Trang tin tức tổng hợp Kenhtin.net xin thông báo website sẽ chính thức tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 04/09/2014.
Thời điểm kết thúc việc tạm ngừng: Chưa xác định
Vậy, Ban biên tập Kenhtin.net kính báo đến Quý độc giả được biết.
Trân trọng cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi Kenhtin.net trong suốt thời gian qua.

Ban biên tập Kenhtin.net