17/04/2014 | 20:12 PM
    Các chuyên mục
Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18
2014-04-17 06:58:31
Chiều 17/4, sau cuộc họp với các bộ ngành liên quan, Thủ tướng quyết định Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các bên liên quan làm việc với Hội đồng Olympic châu Á về...