30/08/2014 | 17:22 PM
Tin tức tổng hợp - Kenhtin.net
    Các chuyên mục
Vì sao 20 năm mới công bố ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh
2014-08-30 12:52:40
Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 2/9/1969, nhưng do trùng ngày Quốc khánh nên Bộ Chính trị lúc bấy giờ thông báo là ngày 3/9. Hai mươi năm sau, toàn văn di chúc và ngày mất của Bác mới được công bố.